KATIE DE CHIMP

"Šíriť osvetu a prevenciu zdravia znamená pre mňa poslanie, ktoré môže v globálnom meradle ovplyvniť zdravie niekoľkých generácií."

Katie

"Tréning má byť plný energie, kreativity a pozitívnych emócií!"

 • PELVIC FLOOR & HIP COMPLEX: FAI and IT band friction syndrom – workshop zameraný na diagnostiku a liečbu problémov bdier v kontexte dysfunkcií svalov panvového dna a naopak, online workshop, A. Olson, PT, DPT, PRPC, Regis University, USA – workshop (07/2023)
 • THE HIP & URINARY INCONTINANCE – workshop zameraný na stresovú inkontinenciu v kontexte komplexného pohybu a športu, L. Trosh, PT, DPT, OCS, fyzioterapeutka v D.C., USA, workshop online (06/2023)
 • THE IMPACT OF DELIVERY ON THE PELVIC FLOOR – Dopad vaginálneho pôrodu na panvové dno, EBM 2022, komparácie s pôrodmi sekciou, trvanie hojenia a nutnosť fyzioterapie a fyzického cvičenia, Dr. S. Boyles – urogynekologyčka v USA – Oregon, workshop (02/2023)
 • BALANCE MOVEMENT – PREPARING YOUR BODY FOR BIRTH – plynulý pohyb, ako príprava tela na pôrod – workshop zameraný na 1. a 2. dobu pôrodnú, uvoľnujúce cviky a polohy, ktoré pomáhajú ženám zvládať kontrakcie, Ch. Traub – doula, health coach, CCCE certifikácia, (10/2022)
 • SURGICAL TREATMETS FOR STRESS URINARY INCONTINENCE – chirurgická liečba stresovej inkontinencie u žien – workshop zameraný na problematiku inkontinencie a jej modernú chirurgickú liečbu – Dr. S. Boyles, MD, MPH, FACOG, FPMRS (09/2022)
 • THE ROLE OF PROBIOTICS & HOW TO SUPPORT THE GUT MICROBIOME FOR DIGESTIVE DISORDERS – Úloha probiotík, ako podporiť črevný mikrobióm pri poruchách trávenia – worshop zameraný na mikrobióm v kontexte dysfunkcií svalov panvového dna, E. Junge – dietologyčka a certifikovaná nutričná poradkyňa, (08/2022)
 • CONTEMPORARY CONSIDERATIONS FOR MANAGEMENT OF PELVIC GIRDLE PAIN: PREGNANCY AND POSTPARTUM – súčasné úvahy pre management bolesti pánvového kruhu: tehotenstvo a po popôrdné obdobie – workshop zameraný na PGP problematiku, vznik, dôsledky, riešenia, EBM, štatistiky a prevencia vzniku týchto bolestí: S. C. Clinton (07/2022)
 • POSTPARTUM URINARY INCONTINENCE – popôrdná inkontinencia – workshop zameraný na prevalenciu a faktory spojené s popôrodným únikom moču. Možné spôsoby prevencie a liečby popôrodného úniku moču, J. Mitchell, L. Guigale – urogynekologyčka a riaditeľka postpartum pelvic floor heeling clinic (2022)
 • MULTIODBOROVÁ KONFERENCE „POROD 2022“ – 3-dňová odborná konferencia – Ostrava, 15.-17.6.2022, organizátori: doc. MUDr. O. Šimetka, Ph.D., MBA a Mgr. M. Bajerová. Vedecký výbor: Mgr. et Bc. . Dorazilová, PhDr. M. Kameníková, Ing. I. Antalová, doc. MUDr. L. Hruban, Ph.D., MUDr. P. Kaščák, Ph.D. a prof. MUDr. J. Záhumenský, Ph.D., www.konferenceporod.cz
 • MPH – MASTER OF PUBLIC HEALTH – ukončené postgraduálne štúdium PMH, Garant štúdia: prof. Dr. Michael Wooi, PPA Business School – Paris, Odborný garant za SR : Dr.h.c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD., MBA a PPA Business School – Paris (Francúzsko). Téma podiplomovej práce: Manažment organizácií, zabezpečujúcich aktivity zamerané na pohyb a zdravie v kontexte prevencie ochorenia covid-19. Košice, 2022
 • C3 = CLITORAL BLOOD FLOW, CERVICAL MUCUS, AND PELVIC CANISTER – online workshop – téma vaginálne a sexuálne zdravie, zlepšenie prietoku krvi klitorálnym prúdom, zvýšenie informovanosti o cervikálnom hliene a flexibilita svalov panvového dna na zníženie panvovej bolesti: Dr. J. Hawell (USA), 2022
 • HEALTHY PREGNANCY SUMMIT 2022 – Recommendations For A Healthy Pregnancy From An OB/GYN, Rana Snipe Berry, MD, How To Have A Safer Pregnancy And A Healthier Baby – James B. Adams, PhD and Debby Hamilton, MD, MSPH, Gestational Diabetes:  Prevention And Treatment – Lily Nichols, RDN, The Best Exercises During Pregnancy – Jennifer Huberty, PhD, Sex During Pregnancy – Ashley Zimmerman PT, DPT, PMA-CPT, MAREC, 2022
 • VAGINAL FITNESS LEVEL 1: BBL – online workshop – biomechanika na podporu svalov panvového dna – Dr. J. Hawell (USA), 2021
 • TEHOTENSTVO, PÔROD A ŠESTONEDELIE – tradičná strarostliosť o ženu – Angelina Martinez Miranda (Mexiko), Bratislava, 2021 (SVK)
 • FYZIOTRÉNING V TEHOTENSTVE – kocept POSTNATAL – Mrg. Z. Woleková, Košice, 2021 (SVK)
 • FYZIOTRÉNING PO PÔRODE – kocept POSTNATAL – Mrg. Z. Woleková, Košice, 2021 (SVK)
 • COVID-19 Training for Healthcare Workers – Certifikát o ukončení online kurzu: COVID-19 praktický výcvik pre zdravotný personál, Pacienti COVID-19: príznaky, prvá pomoc, liečba, intubácia, čítanie snímkov, ultrazvuk, a.i.,S.V. Mahadevan – Professor Emergency Medicine and M.Strehlow – Associate Professor School of Medicine, Stanford University ONLINE, 2020-2021
 • RESPIRAČNÁ FYZIOTERPAPIA – certifikát špecialistu v programe: Kardio pulmonárnej rehabilitácie so zameraním na POST COVID-19 pacientov – centrum fyzioterapie a vzdelávania, Mgr. M.  Jendrichovský Ph.D. –  Slovakia, 2021 
 • PSYCHOLOGICAL FIRST AID – certifikát – Psychologická pravá pomoc – Johns Hopkins University (USA), DR. GEORGE S. EVERLY, JR.,Professor, Center for Public Health Preparedness, Bloomberg School of Public Health, 2020 – 2021
 • FUNKČNÉ PANVOVÉ DNO – hlavná školiteľka workshopu ukončeného certifikátom pre odbornú aj laickú verejnosť, September, 2020, Košice
 • NURITION AND LIFESTYLE IN PREGNANCY – certifikát – Výživa a životný štýl v tehotenstve. Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), B. Koletzko, I. A. Alejandre and L. Poston, 2019 – 2020
 • TEHOTNÉ A PO PÔRODE – certifikát o absolvovaní kurzu, IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy, Praha, A. Špalková, 2020 (SVK)
 • PANVOVÉ DNO – certifikát o absolvovaní kurzu, IQ Pohyb, Pilates & Fitness Academy, Praha, A. Špalková, 2020 (SVK)
 • ZDRAVÉ JÍDLO – certifikát o absolvovaní kurzu, Zdravé jídlo a život jako základ prospívání v práci a soukromí, M. Slimáková, 2020
 • TEHOTENSTVO A PÔROD – L. Holotňáková – Certifikovaná dula a odborníčka na tehotenstvo a pôrod, 2020 (SVK)
 • FYZIOTERAPIA A FYZIOTRÉNING PO PÔRODE – Mrg. Z. Woleková, Bratislava, 2020 (SVK)
 • STRONG BY ZUMBA – martial arts specialists – 2020
 • ŠKOLA PANVOVÉHO DNA PRE ŽENY – Mrg. Z. Woleková, Bratislava, 2019 (SVK)
 • NORDIC WALKING – Základný kurz Nordic Walking, Slovenská asociácia Nordic Walking, Tatranská štrba, L. Okoličányová, 2019 (SVK)
 • STRONG BY ZUMBA – instructor, High Intensity Tempo training, 50hours – Izabela Kin Janda, 2019 (POL)
 • CERTIFIKÁT – základy digitálneho marketingu – 50 hours – Google – 2019
 • TRÉNERKA TVÁROVEJ GYMNASTIKY – certifikát – PhDr. M. Pitoňák, Prešov, 2018 (SVK)
 • CERTIFIKOVANÁ LEKTORKA STOB – Stop obezite, MUDr. I. majerčák, PhDr. I. Málková, PaedDr. M. Vasilíková, Mgr. E. Gyorgyová, 2018 (SVK)
 • HLAVNÁ ŠKOLITEĽKA – TABATA INSTRUCTOR BASIC LVL 1 – vzdelávací program zameraný na základné schopnosti a zručnosti nutné pre budúceho trénera lekcií TABATA. Rozsah 50 hodín + teoretické a praktické skúšky. Od roku 2017.
 • Medzinárodný športový kongres – D. Stauffer (USA), C. Ramirez (ESP), K. Vasilenko (RUS), K. Zasada (POL), I. Mojižíšková (CZE), E. Adamczek (POL), R. Ondrášek (CZE), L. Velínská (CEZ), L. Grančič (SVK) – Brno, 2017, CZE
 • Koordinátorka športovej konferencie – DIEŤA – RODIČ – ŠPORT, Banská Bystrica, 2017, SVK
 • BOKWA B.E.S.T. SLOVAKIA® – MASTER TRAINER for Slovak Republic – hlavný školiteľ Bokwa fitness pre SR– Bokwa Fitness – 2017, Košice, SVK
 • BOKWA FITNESS INSTRUCTOR® – Level 2 – René Lomanga (BEL), Aline Vogel (GER) – 2017, SVK
 • IAAF KIDS ATHLETICS TRAINER – certifikát tréner detskej atletiky – Slovenský atletický zväz – 2017, Banská Bystrica, SVK
 • FUNCTIONAL TRAINING COURSE – Agnieszka Ronge (POL) – Fitness University Poland- 2016, SVK
 • SUSPENSION TRAINING INSTRUCTOR – TRX, Dimitris Gourgos (GRE), 2015, Bukurešť, RO
 • ADVANCED FUNCTIONAL TRAINING INSTRUCTOR – Specialized in advanced teaching skills in Functional training – David Sauffer (USA), Giovanna Ventura (ITA), Dimitris Gourgos (GRE), Julio D. Papi (ESP), Per Markusen (NOR), Andreea Pavel (ROM), Raul Toma (ROM), Isabela Lacatus (ROM) – 2015, Bukurešť, ROM
 • FUNCTIONAL TRAINING INSTRUCTOR – PREGNANCY – Giovanna Ventura (ITA) – 2015, Bukurešť, ROM
 • AEROBIC ADVANCED INSTRUCTOR – Specialized in advanced teaching skills in Aerobics and Step – Julio Papi (ES), Per Markusen (NOR), Carlos Ramirez (ESP), Cristina Kiki Constantinescu (GRE), Tanya Lulcheva (BLR), Isabela Lacatus (ROM), Raluca Babaligea (ROM) – 2014, Bukurešť, RO
 • TABATA INSTRUCTOR – diplom – 2014, Košice, SVK
 • BOKWA FITNESS INSTRUCTOR® – Level 1 – Bruno Curvinot (FRA) – Bordeaux, 2013, (FRA)
 • CARTE PROFESIONNELLE D’EDUCATEUR SPORTIF – certifikát fitness a silový trojboj – vydané ministerstvom školstva a športu vo Francúzsku (2012, Bordeaux,FRA)
 • FITNESS INSTRUCTOR – špecializácia fitness a silový trojboj (2012, Bordeaux, FRA)
 • OSOBNÝ TRÉNER – špecializácia Body Building (2012, Bordeaux, FRA)
 • PORT DE BRAS® – Floorwork + Pilates Fusion s Julio Papi (2011, Praha, CZE)
 • PORT DE BRAS®  – Intermediate Update s Julio Papi (2011, Praha, CZE)
 • PORT DE BRAS®  – Basic s Julio Papi (ESP) – (2010, Praha, CZE)
 • PORT DE BRAS®  – Intermediate Level Session s Vladimir Snezhnik (2010, Bratislava, SVK)
 • PORT DE BRAS®  – Basic Level Session s Vladimir Snezhnik (2010, Bratislava, SVK)
 • AEROBIC INSTRUCTOR – Licencia B (2010, Bratislava, SVK)
 • STREET DANCE – Diplom – Ch. Reiter (2011, Praha, CZE)
 • CHOREO DANCE TRAINING – Diplom (2010, Trnava, SVK)
 • AQUA GYM  – Diplom(2009, Rím, ITA)
 • BODYWORK – Diplom (2008, Bratislava, SVK)
 • AEROBIC INSTRUCTOR – Licencia C (2006, Bratislava, SVK)
 • TRÉNER III. Triedy – ŠPECIALIZÁCIA Atletika (2005, Košice, SVK)

Niekoľko rokov som žila v zahraničí, kde som pracovala a vzdelávala sa v oblasti zdravia, prevencie, športu a pohybu. Najdlhšie som žila vo Francúzsku, odkiaľ som sa v roku 2014 definitívne  vrátila na Slovensko. Postupne som budovala svoj tím odbornčok a odborníkov a rožširovala portfólio služieb. 

Môj svetonázor a hodnoty sa odrážajú nielen v mojej práci, ale aj Katies club v tíme. Dôraz kladieme na prevenciu zdravia a osvetu zdravého a hlavne udržateľného spôsobu života.

 • 2009 a 2010: na základe mojich skúseností, schopností a vzdelania vzniká autorský cvičebný program RELOOKING a RELOOKING TEAM, ktorý už pomohol mnohým klientom získať naspäť stratené zdravie, silu, kondíciu aj sebadôveru.
 • 2012 a 2013: prichádzajú ku mne prví tréneri a inštruktori, ktorí sa zapájajú do realizácie skupinových cvičení pod značkou Katie De Chimp (neskôr Katies club). Majú obrovskú zásluhu na tom, kde sa teraz nachádzame. Sme skvelý  TEAM.
 • Od roku 2010 som sa okrajovo venovala diastáze, ktorú som prvýkrát spoznala vo Francúzsku. Tento fakt, následné štúdium a klienti ma viedlo k tomu, že v roku 2015 vznikol autorský cvičebný program: LADYWORKDIASTÁZA. Program je zameraný na nápravu diastázy, posilnenie panvového dna vo všetkých vrstvách a spevnenie celého jadra (core). Program pomohol už mnoho ženám aj mužom.
 • Začiatkom roka 2015 vznikla naša základňa – fitness centrum – KATIES CLUB na Kukučínovej 7, v Košiciach. Tu pôsobíme a realizujeme väčšinu našich individuálnych a skupinových programov a školení.
 • V roku 2015 vznikol ďalší autorský program: WORKUP – Zdravá firma. Program, ktorý zlepšuje zdravie firiem a ich zamestnancov, priamo na pracovisku a počas pracovnej doby.
 • 2017: opäť na základe svojich skúseností a vzdelania som sformulovala a dokončila ucelenú metodológiu pre edukačný program: TABATA INTRUCTOR BASIC – LVL 1. Školenie pre odbornú verejnosť.
 • 2018: vznikajú nové športové pointy v GELNICI a vo V. FOLKMARI, v ktorých sa venujeme osvete a skupinovým cvičeniam.
 • 2019: otvorili sme športové centrum v mestskej časti KOŠICE – ŠACA a v POPRADE, v ktorých praktizujeme hlavne skupinové cvičenia.
 • 2020: podarilo sa nám otvoriť KATIES CLUB – GELNICA, s možstvom rôznych športových, osvetových a kultúrnych aktivít.
 • 2020: na základe celosvetovej pandémie vzniká úplne nová platforma – KATIES CLUB ONLINE, kotrá ponúka množstvo online tréningov a kurzov pre širokú rejenosť a za prijateľné ceny.
 • V rámci prevencie obezity na Slovensku som certifikovanou lektorkou STOB a úzko spolupracujem s LIGOU PROTI OBEZITE.
 • 2021: Prichádzajú prvé dopady pandémie: zatvárame pobočky v Šaci a Poprade. No, pandémia priniesla aj nové realizácie a v máji sme otvorili novú – samostatnú prevádzku: KATIES CLUB – FYZIO CENTRUM, kde poskytujeme diagnostické, terapeutické, relaxačné a osvetové služby pre širokú verejnosť.

Relooking
program

Tréningový program prispôsobený klientovi.

Skupinové
cvičenia

Lekcie nabité pozitívnou energiou.

Cheme pomôcť, čo najširšiemu spektru ľudí. Vytvárame nové platformy pre menšie mestá a obce, ktorým poskytujeme odborné služby vysokej kvality:

Košice

Kukučínova 7

V.FOLKMAR

V. Folkmar 322