svet športu

Magazín plný emócií, športovej psychológie, filozofie a športu v súvislostiach života.

Od futbalu cez ľadový hokej, hádzanú, florbal, basketbal, cyklistiku, plávanie, atletiku až po aerobik a najnovšie športové disciplíny, ktoré iba vznikajú. Sledovať nás môžete aj na webe: www.svetsportu.sk


  • Svet ŠPORTU je moderný štvrťročník, v ktorom vám predstavujeme športovédianie inak.
  • Pravidelné rubriky: Živé slová, Športová korida, Reflektor spoza opony, Športové zväzy od A po Z, Glosujeme, analyzujeme, motivujeme, Na návšteve, Fotopanoráma, Spomíname, Jubilant, Mladé talenty, Slovenské školy, telesná výchova a šport, Náš hosť, ReagujemeSvet ŠPORTU je moderný štvrťročník, v ktorom vám predstavujeme športovédianie inak.
  • ŠKvalitní športoví publiciti a novinári: Ivor Lehoťan, Jozef Kšiňan, Jozef Kuchár, Igor Mráz, Vladimír Mezencev, Jozef Mazár, Peter Šurin, Peter Jesenský a ďalší.
  • Kvalitní športoví aj umelecký fotografi: Ján Súkup, Ján Miškovič, Marek Čecho, Vlado Veverka, Pavol Uhrin, Peter Jesenský a ďalší.

Vydavateľstvo: 3MONKEYS s.r.o.
Šéfredaktor: Katie De Chimp
Zástupca šéfredaktora: Ing. V. Mezencev
Radakčná rada:
Mgr. art. M. Čecho – predseda
PhDr. J. Kuchár – podpredseda
PhDr. J. Mazár
Mgr. J. benčík
PaedDr. Plk. I. Čierny
Ing. I. Lehoťan
J. Miškovič
Mgr. P. Šurin
Ing. J. Piško
JUDr. L. Valášek
JUDr. J. Vinarčík
Grafika a sadzba:
Mgr. art. M. Čecho
Mgr. art. G. Holcer